Εκτελεστική επιτροπή

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία
Πρόεδρος: 
Νομίδου Αικατερίνη, ΣΟΦΨΥ ΣΕΡΡΩΝ 
Τηλ. 23210-54 970 - 697 380 2205,  aikaterininomidou@gmail.com 
ΣΟΦΨΥ ΣΕΡΡΩΝ: 23210-633 88, sofpsi-s@otenet.gr 
Ορφέως 12, 62 123 Σέρρες
Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Προέδρου: 
Ευαγγελίδου Δόμνα, ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ.694 473 9922, evangelidoud@gmail.com 
ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ: 2310-522 740, sopsithessalonikis@gmail.com
Πατρ.Γρηγορίου Ε’41, 561 23 Αμπελόκηποι
Γενικός Γραμματέας:
Σαλιάγκας Γεώργιος, ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ   
Τηλ. 697 373 8544, saliagas@otenet.gr
ΣΟΦΨΥ ΗΜΑΘΙΑΣ:  2331 400 426, sofpsim@gmail.com 
Ανοίξεως 120, 59 131 Βέροια
Ταμίας: 
Καπασακάλη Ελένη, ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Τηλ. 2310-618 487, 697 837 7027,  mamaelkap@gmail.com
ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ: 2310-522 740, sopsithessalonikis@gmail.com
Πατρ.Γρηγορίου Ε’41, 561 23 Αμπελόκηποι
Έφορος: 
Αλτιντή Παναγιώτα, ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Τηλ. 698 835 1860, altidi.g@gmail.com 
ΣΟΨΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ: 2310-522 740, sopsithessalonikis@gmail.com
Πατρ.Γρηγορίου Ε’41, 561 23 Αμπελόκηποι
Μέλος & Αναπληρωτής Ταμία: 
Χαραμίδης Ιωάννης,  ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ 
Τηλ. 2610-333 413 – 698 839 1820, ioannis.charamidis@gmail.com 
ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ: 2610-621273, sopsipatron@gmail.com 
Σισσίνη 6, 262 22 Πάτρα
Μέλος & Αναπηρωτής Γεν.Γραμματέα: 
Μπούμπουκα Θεοδώρα, ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ
Τηλ. 690 901 8381, theodorampoympoyka@hotmail.com 
ΣΟΨΥ ΠΑΤΡΑΣ: 2610-621273, sopsipatron@gmail.com 
Σισσίνη 6, 262 22 Πάτρα

Στοιχεία επικοινωνίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία

Eλευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341
Ηλιούπολη, Αθήνα

Τηλέφωνο 2109948098 

Email posopsi@gmail.com