Σχετικά με εμάς

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία

Αναγνωρίζοντας τις Ανάγκες, Δημιουργούμε Ελπίδα.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία ιδρύθηκε το 2003 και ενώνει διάφορους Συλλόγους Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (Σ.Ο.Ψ.Υ.) από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Αττική, Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Σέρρες, Ιωάννινα, Πάτρα, Κρήτη, Σάμο και Αλεξανδρούπολη. Τα μέλη της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. περιλαμβάνουν τις οικογένειες φροντιστές ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας, τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, εθελοντές επαγγελματίες ψυχικής υγείας και ευαισθητοποιημένους πολίτες φίλους των Συλλόγων. 

 

Συνοδεύοντας την Αλλαγή, Ενισχύουμε Ζωές.

Μαζί για Έναν Κόσμο Χωρίς Στίγματα ...

Οι Σύλλογοι - μέλη της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. επιδιώκουν να ευαισθητοποιήσουν την κοινότητα και να δημιουργήσουν βελτιωμένες συνθήκες για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτό περιλαμβάνει την εξασφάλιση στέγης, εργασίας και την καταπολέμηση του "κοινωνικού στίγματος" που συχνά συνοδεύει τις ψυχικές νόσους. Στόχος είναι επίσης η διατήρηση ενός βασικού επιπέδου ποιότητας ζωής για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειες φροντιστές τους. Τα μέλη της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. προάγουν επίσης δράσεις για τη ψυχοκοινωνική στήριξη τόσο των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.) όσο και των οικογενειών τους, προσπαθώντας να καλύψουν τις ανάγκες που το κράτος δεν μπορεί πάντοτε να προσφέρει.

Ως πολιτικά και θρησκευτικά ανεξάρτητος οργανισμός, η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας και οι οικογένειές τους ζουν αξιοπρεπώς σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και στιγματισμούς, μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στοχεύει στην ενσωμάτωση των οικογενειών φροντιστών ως ισότιμων εταίρων στη θεραπευτική ομάδα με τους επαγγελματίες και το άτομο που αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας. Ενώνει τις δυνάμεις τους για να επιδιώξουν κοινά δικαιώματα, και μέσω του παραδείγματος των μελών της, προσπαθεί να μεταδώσει το πάθος που χρειάζεται για να επιτευχθούν οι αναγκαίες αλλαγές.

Συνοψίζοντας, η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. αντιπροσωπεύει και προάγει τα συμφέροντα των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και των οικογενειών τους, προωθώντας την ευαισθητοποίηση της κοινότητας, τη βελτίωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την εξάλειψη του κοινωνικού στιγματισμού. Επιδιώκει έναν κόσμο που θα σέβεται τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια όλων, διασφαλίζοντας την πλήρη ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας στην κοινωνία.

Στοιχεία επικοινωνίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία

Eλευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341
Ηλιούπολη, Αθήνα

Τηλέφωνο 2109948098 

Email posopsi@gmail.com