Οι δράσεις μας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία
Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο οι κατα τόπους οργανώσεις της Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.:
 
Αποτελούν σημείο συνάντησης και αλληλουποστήριξης των οικογενειών
 
Δρουν ως ομάδες πίεσης σε τοπικό πολιτικό επίπεδο
 
Ιδρύουν κέντρα απασχόλησης και προγράμματα στήριξης και διοργανώνουν διαλέξεις και σεμινάρια
Σε Εθνικό επίπεδο η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. : 
 
Προσπαθεί να επηρεάσει τα κέντρα λήψης αποφάσεων
 
Προωθεί θέματα που αφορούν τα άτομα με ψυχική ασθένεια και τις οικογένειές τους προς τις δημόσιες αρχές

Υποβάλλει προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις

Οργανώνει, συντονίζει συναντήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλα της τα μέλη
 
Συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και ημερίδες για την ψυχική υγεία Πανελλαδικά
 
Σε Διεθνές επίπεδο η Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ. :
Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες - ΕΣΑμΕΑ
 
Συμμετέχει στην ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Είναι επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κλάδου της Παγκόσμιας Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης WARP
 
Σε Διεθνές επίπεδο: Προσπαθεί να επωφεληθεί από την πρόοδο που έχει γίνει σε άλλες χώρες. Ενημερώνεται για τις δραστηριότητες της EUFAMI, της Ευρωπαικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών Ατόμων με Ψυχική Νόσο και της Παγκόσμιας Συμμαχίας Συμβουλευτικών Δικτών για την Ψυχική Νόσο -GAMIAN και συμμετέχει ενεργά σε Ευρωπαικά συνέδρια και συναντήσεις

Στοιχεία επικοινωνίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία

Eλευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341
Ηλιούπολη, Αθήνα

Τηλέφωνο 2109948098 

Email posopsi@gmail.com