Εκτελεστική επιτροπή

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:              Νομίδου Αικατερίνη  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Χαραμίδης Ιωάννης 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Μπίκου Χριστίνα                 
ΤΑΜΙΑΣ:                     Καπασακάλη Ελένη   
ΕΦΟΡΟΣ:                  Σαλιάγκας Γεώργιος   
ΜΕΛΟΣ:                     Μπούμπουκα Θεοδώρα
ΜΕΛΟΣ:                     Νομίδου Νίκη-Ελένη

Στοιχεία επικοινωνίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία

Eλευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341
Ηλιούπολη, Αθήνα

Τηλέφωνο 2109948098 

Email posopsi@gmail.com