Δελτία τύπου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων Νήσων

Αρχαιρεσίες Σαββάτου 20 Απριλίου 2024

Εκδήλωση του ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών σε συνεργασία με το Γεν. Νοσοκομείο Σερρών

Ευρωπαϊκή ημέρα δικαιωμάτων ασθενών

 

Νέα όργανα διοίκησης

Νέα όργανα διοίκησης εξελέγησαν στην πανελλήνια ομοσπονδία συλλόγων οργανώσεων για την ψυχική υγεία (Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ), στο συνέδριο της στην Πάτρα στις 13/4/2024

Η ΠΟΣΟΨΥ στην  Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και του τρόπου εφαρμογής της ακούσιας νοσηλείας.

Η ΠΟΣΟΨΥ δια της Προέδρου της Κατερίνας Νομίδου συμμετέχει  στην Επιτροπή για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου και του τρόπου εφαρμογής της ακούσιας νοσηλείας.

Επισυνάπτεται η Απόφαση συγκρότησης και ο ορισμός μελών της Επιτροπής.

Διαβάστε την απόφαση

Επείγοντα αιτήματα της Ψυχικής Υγείας

ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΟΦιΨΥ

Είναι τεράστιες οι συνέπειες της απόφασης του υπουργού υγείας για την συγχώνευση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε έναν ενιαίο φορέα.

Πρόσκληση στο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΠΟΣΟΨΥ 2024

Πρόσκληση στο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΠΟΣΟΨΥ 2024

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΣΟΨΥ

Καλούνται τα μέλη της ΠΟΣΟΨΥ στο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο 2024, που θα πραγματοποιηθεί την 13 Απριλίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρες 10:00 – 15:30, στην Πάτρα (ο

Στοιχεία επικοινωνίας

Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία

Eλευθερίου Βενιζέλου 236, Τ.Κ. 16341
Ηλιούπολη, Αθήνα

Τηλέφωνο 2109948098 

Email posopsi@gmail.com